Usługi biurowe PoznańŚwiadcząc usługi biurowe zapewniamy wykonanie czynności związanych z bieżącą działalnością firmy. Proponowany poniżej zakres, stanowi trzon obsługi sekretarskiej obejmującej codzienne zadania. Oferta na usługi biurowe Poznań w niektórych przypadkach wymaga jej rozszerzenia lub zmodyfikowania, w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.

Ceny netto za usługi biurowe Poznań:

  • wystawianie faktur 100 zł – do 10 sztuk, każda następna – 5 zł
  • obsługa korespondencji elektronicznej (codzienne sprawdzanie poczty, wysyłka do 10 wiadomości) 150 zł / m-c
  • obsługa bankowości elektronicznej 100 zł (w cenie przelewy ZUS i podatkowe, pozostałe przelewy np. kontrahenci, pracownicy 2 zł/przelew)
  • przepisywanie tekstów pisanych 3 zł / stronę
  • redagowanie pism 15 zł / sztukę
  • redagowanie ofert od 50 zł / sztukę
  • obsługa korespondencji tradycyjnej 10 zł /sztukę
  • rozliczanie delegacji krajowej 5 zł / sztukę
  • rozliczanie delegacji zagranicznej 15 zł / sztukę
  • prowadzenie osobistego kalendarza spotkań 150 zł / m-c – do 10 zadań